Zu Hauptinhalten wechseln
RACELOGIC Support Centre

07 - TC8 PIN-Belegung

flag-en.png

LEMO Socket-Anschlüsse

 

5 pin Lemo.png

Anschluss 1 - CAN/POWER IN (Lemo 5 PIN)

PIN E/A Funktion
1 E/A Direkte Verbindung zu Stecker 2, Pin 1
2 E/A Direkte Verbindung zu Stecker 2, Pin 2
3 E/A CAN High
4 E/A CAN Low
5 A +12-V-Netz
Fahrgestell   Erde

Anschluss 2 - CAN OUT (Lemo 5 PIN)

PIN E/A Funktion
1 E/A Direkte Verbindung zu Stecker 1, Pin 1
2 E/A Direkte Verbindung zu Stecker 1, Pin 2
3 E/A CAN High
4 E/A CAN Low
5 A +12-V-Netz
Fahrgestell   Erde

Anschluss 3 - RS232 (Lemo 5 PIN)

PIN E/A Funktion
1 A TxD, serielle Datenübertragung
2 E RxD, serieller Datenempfang 
3 -
4 -
5 - +12-V-Netz
Fahrgestell   Erde
 

Eingangsstecker 25-Wege-D-Buchse

25way.png
 

PIN Funktion PIN Funktion
1 Kanal 0 (+) 14 Kanal 6 (-)
2 Kanal 0 (-) 15 Kanal 7 (+)
3 Kanal 1 (+) 16 Kanal 7 (-)
4 Kanal 1 (-) 17 Keine Verbindung
5 Kanal 2 (+) 18 Keine Verbindung
6 Kanal 2 (-) 19 Keine Verbindung
7 Kanal 3 (+) 20 +12 Volt Sensorversorgung
8 Kanal 3 (-) 21 Keine Verbindung
9 Kanal 4 (+) 22 GND
10 Kanal 4 (-) 23 CJC
11 Kanal 5 (+) 24 CJC
12 Kanal 5 (-) 25 CJC
13 Kanal 6 (+)    
  • War dieser Artikel hilfreich?